.

- Yangın Alarm Sistemleri

 

 

 

 

 

.

Yangın algılama sistemleri klasik ve adresli olarak ikiye tiptir. Yangının oluşum aşamasında ortaya çıkan duman, ısı, alev gibi tepkileri yangının başlangıç evresinde algılayarak, sesli ve ışıklı uyarıları bildiren sistemlerdir. Yangın Alarm Sistemleri; dedektörler, Manuel uyarı cihazları, sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile kontrol ve karar verici cihazlardan oluşmaktadır.


Algılamanın noktasal yapılması yangına müdahale sürecini kısaltmaktadır. Genel olarak sistemde oluşturulan yangın bölgelerine 120-127 adet algılayıcı ve ihbar butonu bağlanabilir. Bu bölgeler kapalı bir çevrim oluşturularak santrale bağlanır. Santral algılayıcı ve ihbar butonlarından gelen sinyalleri yorumlayarak, gerekli durumlarda sesli ve ışıklı olarak uyarı sağlar.